CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN:

1. Đặt hàng :

+  Thời gian sản xuất : Trong vòng 10 ( Mười ) ngày kể từ ngày Hợp Đồng được ký kết và nhận được tiền cọc, nếu Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán  theo đúng quy định của Hợp Đồng thì Công ty TNHH CN DV Thương mại sản xuất Bình Minhcó quyền điều chỉnh giá trị hợp đồng theo sự biến động giá cả trên thị trường (nếu có).

+ Thời gian giao hàng : Trong vòng 01 ( một ) ngày kể từ khi công trình bên Khách Hàng  hoàn thiện phần cửa và Bên Khách Hàng thông báo thời gian cho bên Công ty  bắt đầu tiến hành lắp đặt cửa lưới chống côn trùng cho công trình. Trong trường hợp bên Khách Hàng chậm bàn giao mặt bằng thì tiến độ lắp đặt sẽ được tự động cộng thêm theo số ngày mà bên Khách Hàng chậm bàn giao mặt bằng cho bên Công Ty.

2. Phương thức Giao nhận và Vận chuyển:

+ Nhân viên của Bên Công Ty và đại diện giao nhận của Bên Khách Hàng

thực hiện công tác giao nhận, kiểm tra hàng hoá, ký biên bản giao nhận theo mẫu giao nhận của Bên Công Ty để làm cơ sở cho việc thanh toán.

+ Bên Công Ty có trách nhiệm vận chuyển và đảm bảo an toàn cho hàng hoá trong suốt quá trình vận chuyển. Các hư hỏng trong quá trình vận chuyển Bên Công Ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

+ Trường hợp xảy ra thiếu hụt hàng so với phiếu giao hàng hoặc hư hỏng do Bên Công Ty vận chuyển thì đại diện của hai bên phải tiến hành lập biên bản về số hàng thiếu hụt hay hư hỏng để làm cơ sở cho Bên Công Ty cung cấp bổ sung. Còn các hỏng hóc, thiếu hụt phát sinh trong quá trình Bên Khách Hàng vận chuyển hoặc sau khi đã giao nhận hàng xong thì Bên Khách Hàng phải chịu trách nhiệm.