QUI ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN:

  • Qui định thanh toán:

1/ Đối với khách nội thành TPHCM : Thanh toán trước 50% tổng giá trị đơn hàng cho Bên Công Ty sản xuất. Và thanh toán 50% còn lại sau khi nhận hàng ( hoặc sau khi lắp đặt) từ Bên Công Ty.

2/ Đối với khách ngoài TPHCM  (Khách Tỉnh): Thanh toán trước 50% tổng giá trị đơn hàng cho Bên Công Ty bắt đầu sản xuất. Và thanh toán 50% còn lại sau khi Bên Công Ty đã sản xuất xong và bắt đầu gửi  hàng.

** Chi phí vận chuyển do bên khách hàng tự thanh toán.

 

  • Hình thức thanh toán:
  • Chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản:

Người nhận: NGUYỄN QUỐC THẮNG

STK: 162.236.079

Ngân hàng: ACB – PGD Bạch Đằng

  • Thanh toán bằng tiền mặt : Trong bất kể tình huống nào, khi nhân viên của Bên Công Ty thu tiền mặt của Bên Khách Hàng thì nhân viên của Bên  Công Ty phải xuất trình các giấy tờ sau:

+ Giấy giới thiệu đến thu tiền có đóng dấu của Công ty, trong thời hạn có hiệu lực.

+ Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc bằng lái xe bản gốc của nhân viên đã nêu trong Giấy giới thiệu;

+  Phiếu thu phải có đóng dấu của Bên Công Ty.

+ Bên Khách Hàng ký đầy đủ 2 liên, giữ lại 1 liên. Nhân viên thu tiền Bên Công Ty có trách nhiệm nộp lại 1 liên có chữ ký của Bên Khách Hàng và xác nhận ngày nộp tiền về Bên Công Ty.

  • Trong trường hợp người thu tiền của Bên Công Ty không cung cấp đủ các giấy tờ mà khách hàng vẫn thanh toán, Bên Khách Hàng sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự thất thoát (nếu có).