THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU TRANG WEB

  • Tên đơn vị: Công ty TNHH CN Dịch vụ Thương mại Sản xuất Bình Minh
  • Người đại diện: Nguyễn Quốc Thắng            Chức danh:  Giám đốc
  • Địa chỉ: 114 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện Thoại: 094 888 1976
  • Email: thang@binhminhwindow.vn
  • MST : 0308082728
  • Ngày cấp: 10/ 04 / 2009
  • Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.