Cửa lưới chống muỗi Kaizen có thể chống được các loại côn trùng: Ruồi, Muỗi, Kiến, Gián, Ong, Kiến ba khoan, bọ đậu, và sự xâm nhập của tất cả các loại côn trùng từ lớn đến nhỏ làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe gia đình bạn.

Cửa lưới chống muỗi là biện pháp chống muỗi và côn trùng hiệu quả, giá thành thấp, an toàn cho người sử dụng và đặc biệt không ảnh hưởng đến mỹ quan kiến trúc.

Các loại cửa lưới chống muỗi Kaizen : 

Cửa đi loại xếp có ray lắp trên khung 2 cánh

Cửa đi loại xếp có ray lắp trong khung 2 cánh

Cửa đi loại xếp không ray 1 cánh

Cửa sổ xếp có ray 1 cánh

Cửa sổ xếp có ray lắp trong khung 1 cánh
Cửa sổ xếp có ray lắp trên khung 1 cánh
Cửa số xếp có ray lắp trong khung 1 cánh

Cửa sổ xép có ray lắp trên khung 2 cánh